VÅRA PRISER

Våra priser (exkl moms, giltiga t o m 2018-06-30)

 

Löpande bokföring och                                                   525 – 620 kr per timme
ekonomisk administration (beroende
av svårighetsgrad, valuta, import t ex)

Bokslutsarbete, rådgivning                                             750-800 kr per timme

Löneadministration                                                          620 kr per timme (eller styckpris)

Fast pris per månad                                                          begär separat offert

Ekonomifunktion på entreprenad                                 begär separat offert